Poniedziałek, 24 października 2016
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

2016-10-13

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla nauczycieli i instruktorów

2016-09-22

Poniżej przedstawiamy protokół z rozstrzygniętego konkursu ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2016/2017. PROTOKÓŁ

E-dziennik w naszych szkołach

2016-09-15

Z dniem 1 września we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach gminy Słubice wprowadzono "e-dziennik" służący rejestracji wszystkich informacji o uczniu i zajęciach. Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3, szkoła podstawowa w Golicach oraz gimnazjum nr 2 prowadzą dziennik wyłącznie w formie elektronicznej, pozostałe placówki będą prowadziły dzienniki dwutorowo w wersji elektronicznej i papierowej. W związku z wdrożeniem nowej aplikacji "e-dziennik" szkoły i gimnazja zmodernizowały sieci internetowe oraz zakupiły stosowne narzędzia do jej obsługi (licencje, tablety, notebooki) na łączną wartość około 100,00 tys. zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

2016-08-30

Burmistrz Słubic ogłasza konkurs na organizację autorskich zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice POBIERZ

ZATRUDNIENIE DLA NAUCZYCIELA

2016-08-19

Szkoła Podstawowa w Golicach poszukuje nauczyciela języka polskiego w klasach IV-VI oraz języka angielskiego w klasach I-VI. Więcej informacji w sekretariacie szkoły w Golicach ul. Słubicka 1 w godzinach od 7- 11 tel. 95 759 32 06

PRACA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Slubicach

2016-08-16

Dyrektor SOSW w Słubicach zatrudni nauczyciela do nauczania przedmiotów: - matematyka (16 godzin) - fizyka (4 godziny) na czas zastępstwa. Kontakt: sow11@poczta.onet.pl, tel. 95 758 23 02

Nauczyciele przystąpią do egazminu na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego

2016-08-05

22 sierpnia 2016r. trzech nauczycieli kontraktowych ze szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Słubic, przystąpi do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele musieli odbyć straż trwający 2 lata i 9 miesięcy, zakończony pozytywną oceną pracy. Każdy z nauczycieli będzie musiał zaprezentować swój dorobek zawodowy oraz odpowiedzieć na pytania komisji egzaminacyjnej, powołanej przez Burmistrza Słubic. W skład komisji oprócz przedstawiciela organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły lub przedszkola wchodzi dwóch ekspertów z listy opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia!

ZATRUDNIENIE DLA NAUCZYCIELA MATEMATYKI I PRZYRODY W KLASACH IV-VI

2016-07-05

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Słubicach poszukuje nauczyciela matematyki i przyrody w klasach IV - VI. Więcej informacji w sekretariacie szkoły ul. Wojska Polskiego 142.  Tel. 95/758 49 70 lub 502 00 22 91

Egzamin gimnazjalny 2016!

2016-06-21

Przedstawiamy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego słubickich gimnazjalistów.

NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

2016-06-21

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach zaprasza do szkoły i internatu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ogłoszenie PDF

archiwum aktualności

1 - 10 / 262 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |