Wtorek, 17 października 2017
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

OGŁOSZENIE O NABORZE!!!!

2017-10-03

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. płac. OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W KONKURSIE DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

2017-09-29

Komisja szczegółowo zapoznała się ze złożonymi ofertami i wyłoniła najlepsze zgłoszenia tutaj.

UWAGA!!!! KONKURS!!!!

2017-09-07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Burmistrz Słubic ogłasza konkurs na zaplanowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w różnych formach, odbywających się w godzinach popołudniowych tj. po godz. 14.30 w placówkach edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Słubice, opartych o program autorski, których celem będzie rozwój zainteresowań i różnorodnych aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w pracy grupy, ukierunkowanie na rozwój i integrację, naukę języków obcych oraz uczenie umiejętności społecznych. OGŁOSZENIE  PDF

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2017/2018

2017-08-08

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, przeznaczona jest dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć 514 zł netto. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny realizowane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 upływa dnia 15 września 2017r., a w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych – 15 października 2017r. Od dnia 16 sierpnia w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 228, można pobierać wnioski. Zapraszamy również do pobierania wniosków w zakładce -wiadomości/ważne informacje- oraz do zapoznania się z Instrukcją i Regulaminem.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

2017-06-20

Dyrekcji i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół  serdecznie dziękujemy za efektywną pracę, a Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za współpracę ze szkołą i samorządem gminnym, za wspieranie działań szkoły, służenie swoją radą i pomocą. Uczniom zaś gratulujemy zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kierujemy do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł sukcesy w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Na wakacyjny czas życzymy Wszystkim: dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Podajemy informację o zakończeniu roku szkolnego w poszczególnych jednostkach.

Konkurs "MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

2017-06-14

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w dniu 9 czerwca 2017r. konkurs MALUCH plus - edycja specjalna " Za życiem"! Celem edycji specjalnej jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej oraz na stronie Wojewody Lubuskiego.

WAKACYJNA PRZERWA PRZEDSZKOLI

2017-06-08

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach informuje, że przedszkola samorządowe będą miały przerwy wakacyjne w następujących okresach: a) Przedszkole Samorządowe nr 1 od 1 lipca do 31 lipca 2017r. b) Przedszkole Samorządowe nr 2 od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. c) Przedszkole Samorządowe nr 3 od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. d) Przedszkole Samorządowe nr 4 od 1 lipca do 31 lipca 2017r.

PRZEDSZKOLE "Krasnal Hałabała" OTWIERA BASEN!

2017-05-17

Od jutra 18 maja przedszkole nr 4 w Słubicach otwiera basen czynny popołudniami w poniedziałki od 17:30 do 19:30 w pozostałe dni tygodnia od 17:00 do 19:00. Opłatę za basen w wysokości 4,00 zł za 1 godzinę należy wpłacić na  konto przedszkola: 70 8371 0009 0009 5585 2000 0020 w tytule przelewu wpisując  "opłata za basen".  Przed wejściem na basen należy okazać instruktorowi dowód wpłaty.

BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI !

2017-05-11

12 czerwca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których są jeszcze wolne miejsca. Dodatkowo, przy dwóch podstawówkach: „jedynce” i „dwójce” powstaną oddziały przedszkolne, w których będzie miejsce dla 50 dzieci. Po pierwszym etapie rekrutacyjnym do przedszkoli przyjęto 168 dzieci. 109 podań nie można było rozpatrzyć m.in. dlatego, że w części przypadków, zgodnie z kryteriami rekrutacji rodzicom starającym się o miejsce dla ich dzieci w placówkach, przyznano tę samą liczbę punktów. To z tego powodu w kwietniu Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę, która wprowadziła dodatkowe kryteria. Umożliwią ponowne rozpatrzenie wniosków. Zgodnie z nimi dodatkowe punkty będzie można dostać w przypadku, gdy rodzice dziecka płacą podatki w gminie Słubice, pod uwagę będzie też brane miejsce zamieszkania dziecka. Obecne kryteria rekrutacyjne zawiera tabela z wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i punktację. Po pierwszym etapie rekrutacyjnym wolne miejsca zostały: - 16 w Przedszkolu nr 2 w Słubicach, - 6 w Przedszkolu nr 4 w Słubicach, - 13 w Punkcie Przedszkolnym w Kunowicach, - 8 w Punkcie Przedszkolnym w Golicach, - 14 w Punkcie Przedszkolnym w Świecku, - 16 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kunowicach, - 14 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Golicach, - 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach (nowo otwarty), - 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (nowo otwarty). To oznacza, że liczba wszystkich wolnych miejsc jest większa niż liczba nierozpatrzonych dotychczas podań. Szczególnie dużo wolnych miejsc mamy w placówkach wiejskich. Żeby nie zabrakło ich też w Słubicach, na wniosek burmistrza Tomasza Ciszewicza, rada miejska podjęła decyzję, żeby od września uruchomić oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach. Każdy będzie dysponował 25 miejscami. Na remont pomieszczeń gmina przeznaczyła 75 tys. zł. Będą to nowocześnie wyposażone oddziały przedszkolne oferujące edukację dla dzieci w wieku od trzech lat, i co ważne opieka będzie 8-godzinna. Dzieci otrzymają też całodzienne wyżywienie. Opłaty za pobyt i wyżywienie w tych oddziałach będą takie jak w innych przedszkolach. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami będą przyjmowane od 12 czerwca do 19 czerwca 2017 r. w: Przedszkolu nr 2 w Słubicach, Przedszkolu nr 4 w Słubicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej w Golicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach ( rekrutacja do punktu w Świecku i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach ( rekrutacja do oddziału przedszkolnego). Dokumenty rekrutacyjne mogą być złożone do maksimum trzech placówek. Wyniki rekrutacji będą znane 30 czerwca 2017 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.edukacja.slubice.pl w zakładce rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i kl. I szkół podstawowych. Dokumenty, o których jest mowa w  tabeli powyżej, potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów, dołącza się do wniosku rekrutacyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji oraz funkcjonowania przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych udzielają dyrektorzy jednostek i dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty, tel.95 737 20 52.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2017-04-10

Zdrowych, spokojnych Świat Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości, pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań, wśród najbliższych przyjaciół i w gronie rodziny, życzą:      Dyrektor i Pracownicy Zespołu Administracyjnego w Słubicach  

archiwum aktualności

1 - 10 / 281 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |